Dirty&Naughty

12. září 2012 v 17:04 | Ruby |  Niall Horan

Title: Dirty&Naughty
By: Mai-chan^^"A jedem, raz, dva, tři!" vřískla trenérka. Všichni na tebe upřeli zrak a ty ses stydlivě rozhlédla po tělocvičně. Cítila jsi na sobě pár modrých očí. Roztomilý blonďáček tě skenoval pohledem a ušklíbal se. Ty jsi ale moc dobře věděla, o co mu jde a co je ve skutečnosti zač. Hudba začala hrát. Pomalu ses začala vlnit v rytmu hudby a přestávala vnímat okolí. Udělala jsi salto, otočila se a šáhla si mezi nohy. Tohle vždycky zabere. Ozval se potlesk a pískot. Převrátila ses na záda, udělala pár breaků, přetočila se na břicho a kotrmelcem se vyšvihla zpět na nohy. Skoro všichni na tebe zůstali zahanbeně, překvapeně a udiveně zírat. Díky své vytrvalosti ses otočila, pár salt a street dance dokázala mnoho lidí v tělocvičně uchvátit. A teď je prostor pro tvůj sexy tanec. Vzrušující muzika prostupovala celým tvým tělem a ty ses nenávratně blížila ke konci svého vystoupení. Ozval se veliký aplaus. Jen jeden netleskal. Nevšímala sis toho a uklonila. Tohle bylo zaručeně nejlepší vystoupení, které jsi kdy předvedla. Odešla jsi z tělocvičny do šatny. Několik lidí se k tobě okamžitě vrhlo a blahopřálo ti k vítězství.
"Nebylo to zas tak špatné, ale máš na víc," uslyšela jsi za sebou ten známý hlas.
"Ale, ale, samotný Niall Horan, neměl bys mi dopřávat tolik potěšení, raději bys měl odejít a vynadat si za to, že ses tu vůbec ukázal," odsekla jsi ironicky.
Všichni lidi už odešli pryč z tvé šatny, ale zůstala jsi tam jen ty a Niall.
"Neříkej, že nejsi ráda, že mě tu vidíš!" zasmál se.
"Upřímně? Ne, nejsem." Sehnula ses, aby ses podívala na svůj mobil.
"Mohl bych tě naučit, jak se tančí u nás v Irsku," zašeptal ti do ucha. Vykulila jsi oči. Byl tak zatraceně blízko.
"Myslíš ty tvoje tanečky? To trapné poskakování?!" Zanechala sis chladnou hlavu. Vždyť to není poprvé, co to na tebe zkouší.
"Nebuď drzá, klidně bych tě tu teď mohl…"
"Ne, to nemohl, protože jdu na vyhlášení soutěže, a kdybych se tam neukázala, všem by bylo jasné, že mi něco je, jelikož si nikdy, opakuji NIKDY, nenechám ujít vyhlášení. Teď uhni," řekla jsi chladně a odstrčila ho.
Zavřela jsi za sebou dveře a šla zpět do tělocvičny. Sedla sis vedle své sestry a matky, které tě v tanci rády podporovaly.
"A první místo získává Y/N! Pogratulujme jí velikým potleskem!" ozval se pořadatel soutěže. Pyšně ses zvedla a pomalými kroky se přesunula k pořadateli.
Nechápejte to špatně, ale na tuto chvíli jsi čekala dlouho.
"Nevím, co mám říct, jsem strašně ráda, že tu můžu stát a v ruce držet tuhle… ehm, dřevenou cenu," usmála ses a šla zpět na své místo, ke kterému tě doprovázel potlesk, pískot a křičení.
Byla jsi na sebe tak hrdá…
V tělocvičně jsi zůstala až do úplného konce. Pomohla jsi s uklizením židlí, stolů s občerstvením a mikrofonů.
"Oh, zůstáváš tady?" uslyšela jsi za sebou Nialla.
"Ne, s tebou rozhodně ne," sykla jsi.
"Ale ano, zůstáváš!" Vzal tě za ruku, trhl tebou a ty ses k němu skácela.
"Můžeš mi říct, o co ti jde?" vykřikla jsi na něj, když tě zavedl do tmavé komory. Bylo to tu vážně tajemné a strašidelné. Věděla jsi, že je Nialler schopný všeho.
"Přece o tebe, honey," pohladil tě po tváři a sklonil se k tobě. Neudělal to, čeho ses obávala, ale zasypal ti krk drobnými polibky. Zaklonilas hlavu v návalu rozkoše.
"Je tu ještě někdo? Halo?" Slyšela jsi, jak za dveřmi komory pobíhá nějaký chlapík. Chtěla jsi zakřičet, že jsi tam, v těch bílých dveřích, ale Niall tě přirazil ke zdi a zacpal ti pusu. Snažila ses bránit.
"Psst, drž hubu, nic ti neudělám. Ale mlč," zašeptal ti do vlasů. Vyděšeně jsi vykulila oči a nehýbala se. Za chvíli jsi neslyšela nic jiného, než jen ticho, přerušované Niallovým dechem.
"Stůj tu, nic nedělej a mlč," přikázal ti a tys ho jen zahlédla, jak mizí za dveřmi. Vzápětí se vrací, chytá tě za ruku a táhne tě směrem k tělocvičně. Zděšeně za ním cupitáš a mlčíš, bojíš se ho.
"Já tu nechci být a už vůbec ne s tebou!" vykřikla jsi v domnění, že tě pustí domů, nebo že ti dá alespoň pokoj.
"Ale na to se tě nikdo neptal. Buď mi dáš, nebo…"
"Nebo co?! Nemůžeš mě znásilnit, to prostě nejde! Věděla jsem, že jsi debil a prasák, ale že takového kalibru, to jsem netušila. Dej mi svátek, ty kreténe!" Snažila ses mu vytrhnout, ale držel tě pevně. Nic neříkal, jen tě dál vedl do tělocvičny. Začaly tě pálit oči, když si zjistila, že se tomu nevyhneš.
"Promiň," otočil se k tobě Niall. Na tváři mu pobíhal lehký úsměv a měl psí oči, mohla ji vidět, že je mu líto, jak se k tobě choval.
"Můžeš mi říct, o co ti jako šlo? Já se s tebou nevyspím, ani kdybys mě prosil na kolenou. Víš, jsi… děvkař a s těmi já prostě nespím," usmála ses na něj, i když ji mu téměř před dvaceti vteřinami odpustila vše, co ti udělal.
"Já vím, omlouvám se, neměl jsem nás tady nechat zamknout. Ale musíme tu vydržet do rána. Mělo by tu někde být ještě jídlo. A pití," rozzářily se mu oči a odběhl někam do daleka. Nechápavě jsi zavrtěla hlavou a sedla si na žíněnku. Pozorovala jsi dřevěnou stěnu a modlila ses, abys už vypadla. Najednou jsi ucítila letmý dotek na rameni. Pootočila ses a zahlédla Nialla, jak se na tebe šklebí.
"Opovaž se!" pohrozilas mu, ale on tě neposlechl, sedl si k tobě a naklonil se k tobě.
"Přiměji tě křičet víc než kdy dřív," zašeptal ti do vlasů. Rozbušilo se ti srdce. Pomalu ses na něj otočila a s váhavým pohledem ho pozorovala.
"Jídlo, chci se hlavně najíst!" Rozhodila jsi rukama, Niall se na tebe jen překvapeně díval, ale nic nenamítal, vstal a šel do nějaké kuchyňky. Tys ho následovala. Před tebou se rozkládal stůl, na kterém bylo několik desítek pokrmů, které ještě nikdo nestačil sníst.
"Mmm, to je něco pro mě," uculila ses a šáhla po brambůrkách. Niall jen tiše sledoval, jak ses snažila všechno pobrat.
"Vezmi nějakou hudbu, ať tu nejsme potichu."
"Jasně, všechno udělám, proč ne!" rozhodil Niall rukama, ale poslech tě a z kapsy vytáhl flashku s nejrůznější muzikou.
Došla jsi do tělocvičny, jídlo položila na kozy a Niallovi vytrhla zdroj hudby z ruky. Zastrčila jsi ji do přehrávače, který se ještě neuklidil a tělocvičnou se rozezněl hlas Justina Biebera.
"Tohle je pecka, zatanči mi!" naklonila ses k Niallovi.
"Dobře, ale… dívej se, jak válím!" ukázal na tebe prstem a ty ses musela hlasitě zasmát.
Tohle bylo to, co se ti na něm líbilo. On nebyl zas tak hrozný, byl vlastně naprosto úžasný, ale kdyby nebyl tak… Ugh, nemáš pro něj slov. Začal tancovat. On byl vážně dobrý, byl víc, než dobrý!
Když skončil, začala jsi tleskat a smála ses.
"Dobře, začni mi dávat lekce. Teď hned!" rozkázala jsi mu. Niall se na tebe podezřívavě podíval.
"Záleží na tom, v jakém slova smyslu to myslíš. Jestli chceš naučit lépe tancovat, tak to by neměl problém a jestli si chceš pořádně zašukat, tak to ti milerád vyhovím, baby," usmál se.
"Eh, ne, myslela jsem tanec," pokrčila jsi rameny. Chytla ses nabízené ruky a zvedla se s jeho pomocí ze žíněnky.
"Dobře, takže na jakou hudbu? Swizz Beatz? Money in the Bank? Dobře, nereaguješ, jebnu tam tohle," zakroutil hlavou a přešel k tobě.
"Já jsem profesionál a ty jsi pokročilá. Chceš být zaručeně profesionál, ale to si mákneš. Udělej most ze stoje!" nařídil ti.
Nemotorně ses ohnula a dopadla zády na žíněnku. Dobře, tohle se ti nepovedlo.
"Víš co? Svlékni si tričko. A kalhoty taky," zamračil se.
"Cože? Ne!" Rozčílila ses, nebudeš se před ním svlékat.
"Věř mi, nebudu na tebe nic zkoušet."
Začala jsi mu věřit, tak ses k němu otočila zády a svlékla sis tričko. Za ním následovali kalhoty.
Přešel k tobě a zezadu tě objal. Vyjekla jsi a začalas sebou házet, když ti přesunul svou ledovou ruku na břicho.
"Uklidni se!" zasmál se. Začervenala ses, když se k tobě ještě víc přitiskl. Slyšela jsi, jak ti přerývavě dýchá do ucha.
"Levá noha dozadu," zašeptal a tobě se ještě víc nahrnula červeň do tváří.
"Pravá taky, levá dopředu doleva, pravá dopředu a zůstaň tak." Odstoupil od tebe.
"Spadni," řekl a tys zavřela oči a převrátila ses dozadu na Nialla. Chytil tě a otočil tě k sobě.
"Jsi dobrá, ale na mě ještě nemáš," vyplázl na tebe jazyk. Uraženě ses na něj podívala a pak na jeho rty. Nikdo nic neříkal.
"Ty to chceš, viď?" zasmál se.
"Drž hubu, nebo tě praštím do toho tvého docela malého obličeje!" vystartovala jsi na něho a udělala krok dopředu.
Jen se smál a uhýbal ti. Zanedlouho jste se naháněli po celé tělocvičně. Oba dva jste se smáli a byli šťastní.
Najednou k tobě Niall přiběhl a natlačil tě na zeď.
"Oh, kotě, vzrušuješ mě, cítíš to?" Vzal drsně tvou ruku a navedl ji do svého rozkroku. Zatraceně, byla jsi v háji, naprosto v háji. Dostal tě a věděl to. Naprosto věděl, co dělá, byl si vědom svého úspěchu u holek. Vzrušeně jsi sykla, když se k tobě přitlačil ještě víc. Zběsile ti bušilo srdce. Měla jsi pocit, že ti brzy vyskočí z hrudi. Niall se na tebe hladově vrhl, sál ti horní i dolní ret a přitom vmísil svou nohu mezi ty tvé. Vlhla jsi a on to věděl.
"Jsi mokrá, nepletu se?" Zmáčkl ti prsa. Dostal se k zapínání tvé podprsenky. Šikovně ho rozepnul a sundal ti ji. Rozzářily se mu oči a mnul jedno tvé prso v ruce. To, že měl ruce studené, tě rozpalovalo ještě víc, i když tě to lechtalo.
"N-Nialle," sykla jsi. Putoval ti jazykem po krku a svoje ruce ti přemístil na tvá pevná stehna, po kterých přejížděl. Z úst se ti vydralo potlačované vzdychnutí.
"Oh, chceš mě v sobě cítit, že? Chceš, abych v tobě už byl, nemám pravdu?" Skousl ti ušní lalůček a tobě se podlomila kolena. Stačil tě chytit. Vzal tě za zadek a ty jsi mu obmotala nohy okolo pasu, přičemž ses mu natiskla na rozkrok, o který ses drsně otřela.
Niall se otočil od stěny a šel k žíněnce. Položil tě na ni a mapoval ti jazykem prsa, břicho, až se dostal ke tvým kalhotkám. Natiskl svou ruku na tvé promočené kalhotky a zvrhle se usmál. Naklonil se nad tebe a drsně tě políbil.
Vrátil se zpět a stáhnul ti kalhotky. Téměř okamžitě se přisál ke tvému klitorisu. Sál ho a kousal do něj. Myslela sis, že se zblázníš. Sténala jsi tak hlasitě, že to ani nebylo možné.
"Chutnáš skvěle," mrkl na tebe Niall a strčil do tebe naráz dva prsty. Byla to neskutečná slast. Svíjela ses a křičela v rozkoši, kterou ti způsoboval rychlým přirážením.
Blížila ses ke konci, bylo to téměř jasné. Stěny se okolo jeho prstů začaly stahovat a ty jsi zakřičela v ohromující rozkoši.
I když ses už udělala, Niall nepřestával a dál přirážel. Měla jsi sevřený žaludek a v břiše ti létali motýlci.
"Nialle, prosím…" zasténala jsi. Niall se od tebe zvedl a vzal tvou ruku, kterou ti nasměroval mezi nohy.
"Dělej se sama, baby." Vstal od tebe a sundal si tričko.
Co jiného jsi mohla dělat? Tahle situace tě vzrušovala, zažívala jsi tu nejlepší noc ve svém životě. Prostě sis zajela mezi nohy a začala si v rychlém tempu třít klitoris. Druhou rukou sis do sebe strčila dva prsty a vzdychala jsi. Niall se mezitím zbavil i veškerého jiného oblečení. Natlačil se na tebe a ty jsi mohla cítit, jak se o tebe tře jeho tvrdý penis. Sténala jsi, škrábala ho na zádech a kroutila ses pod ním, když se ti třel špičkou penisu o klitoris.
"Chceš to, že?" Drsně tě políbil.
"Oh, baby, vyšukám z tebe duši!" bez jakéhokoliv varování ho do tebe zasunul až po kořen. Zařvalas, bolelo to, ale byl to úžasný pocit.
Nečekal, jestli se přizpůsobíš, prostě začal rychle přirážet. Přirážel tak skvěle, že jsi ho ani necítila ze sebe vyjít.
"Nialle, já už nemůžu." Roztáhla jsi ještě víc nohy a doufala, že tě už konečně udělá.
"Máš tak úžasně úzkou kundičku," zafuněl ti do ucha a přirazil ještě hlouběji. Celá ses třásla, věděla jsi, že to už brzo přijde.
Najednou z tebe Niall vyjel.
"Otoč se." Šla jsi na všechny čtyři a vyšpulila na Nialla zadek, přes který tě něžně plácnul.
Ucítila jsi bolest a ty ses rozbrečela. Niall okamžitě přestal, pohladil tě po páteři kloubem u ukazováčku a znovu do tebe zajel, tentokrát jinam, než do zadku.
"Nialle, už budu…" Ucítila jsi, jak se na tebe položil a svou ruku ti přesunul mezi nohy, kde ti začal masírovat klitoris. Bylo to neuvěřitelné, tolik slasti najednou jsi ještě nikdy nezažila.
"Y/N, vydrž ještě," zasténal.
"Prosím…"
"Ne!"
Znovu z tebe vyšel, položil tě na záda a opět do tebe tvrdě přirazil. Byl to špinavý a drsný sex, o tom není pochyb. Tobě se to líbilo, děsně tě vzrušovalo, jak se k tobě Niall chová, byl drzý a sprostý, už jen ten fakt, že si s tebou dělá, co chce, tě dostával do kolen.
Drsně z tebe vycházel a opět se do tebe ponořil. Přirážel strašně rychle, nemohla jsi skoro ani dýchat.
"Nialle, už nemůžu." Zajela jsi mu prsty do vlasů, on ti ale vzal ruce a připevnil ti je nad hlavu. Nic neříkal, jen do tebe pořád přirážel a šukal tě.
"Prosím," zasténala jsi. Už to bylo na dosah, vážně jsi to už nemohla vydržet. Tekla jsi jako potůček, bylo to tak… neskutečné.
"Teď, dělej, zakřič moje jméno." Niall ti pustil ruce. Tys mu zaryla nehty do zad a s největším výkřikem této noci jsi dosáhla svého vytouženého orgasmu. Celá ses třásla, uvnitř ses stahovala. Niall do tebe naposledy hluboce a tvrdě přirazil a vystříkal se do tebe. Pak se na tebe složil. Položil si hlavu na tvé rameno.
"Tohle byl zkurveně dobrej úlet," vydechl.
"Nialle, jdeme spát?" zeptala ses ho. Vyšel z tebe ven a položil se vedle tebe.
"Není ti zima?" zeptal se tě starostlivě.
"Malinko." Udělalas na něj psí oči a on se zvedl a odešel. Za chvíli se vrátil s velkou přikrývkou. Přehodil ji přes vás a usnuli jste ve společném objetí.
_______________________________________________________________________
PS: Jo, ehm, takže. Umírala jsem u toho. Vážně. Ani nevíte, jak jsem na sebe pyšná. :D
Prosím, zanechte mi tady dole nějaký komentář, ať už kladný, nebo záporný. Mimochodem, jsou tři v noci, tak když tam budou nějaké chyby, tak se omlouvám, ale nečetla jsem to po sobě. :D
Mai-chan. x
 

112 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Annie Annie | Web | 12. září 2012 v 17:19 | Reagovat

Oh my carrot!! :O To je superextraluxusní!!! Fakticky libovka :DD ;)

2 Katie Katie | 12. září 2012 v 18:01 | Reagovat

Toto je fakticky libový! Luxus ;) :DD

3 Jane Jones Jane Jones | 12. září 2012 v 18:13 | Reagovat

Oh bože!
Tak ta je hustodémonsky krutopřísná!
Asi umřu:D

4 Vic* Vic* | 12. září 2012 v 18:17 | Reagovat

Woooooow! Tak to je dokonalý!!! Nečetla jsem snad nic lepšího! A to jsem toho četla fakt hodně :D Úžasný!!

5 Christie Christie | 12. září 2012 v 18:24 | Reagovat

já nemám co dodat, normálně mi došly slova :O nejfamózňovatější co jsem kdy četla!
PS: pak prý že se Niall na takové role nehodí ;DD

6 Pavs Pavs | 12. září 2012 v 18:33 | Reagovat

Hohoho!!! Já nemám slov. Skvělý!!! :))

7 *Mrs.Styles* *Mrs.Styles* | 12. září 2012 v 19:35 | Reagovat

Hustodémonskykrutopřísný! :D A konečně nějaká jednodílovka s dějem, obvykle se vrhnou hned na TO a to je už dost... Nudný, stejný...:DDD Takže tahle byla supééér :))

8 Ann~ Ann~ | 12. září 2012 v 20:06 | Reagovat

Bože můj! To je něco tak dokonalého!!! Já nemůžu! Usmívám se jako retard :D

9 Slečna Slečna | 12. září 2012 v 20:12 | Reagovat

Aj ja som na teba pyšná! Motherfucker, je to dokonalé! :XXXXXXXxxxx HJGFhdfjv! Božské! Nedokážem ani popísať to, čo teraz cítim! :XXXXXXxxxx Lepšie ako porno, beybe! :D

10 believe-together believe-together | 12. září 2012 v 20:42 | Reagovat

je to bombový:D i když u Nialla mi to moc nesedí :D

11 Beckuška Beckuška | 12. září 2012 v 21:29 | Reagovat

D-O-K-O-N-A-L-Ý

12 Dzej1D Dzej1D | 12. září 2012 v 22:50 | Reagovat

Úžasné :OOO ♥ Nemám slov ♥__♥

13 Bennie Bennie | 13. září 2012 v 13:19 | Reagovat

ááá to bolo brutáálne :OOOO brilantnééé :OO

14 Katie Katie | 13. září 2012 v 15:28 | Reagovat

Tohle je incredible!!! OMG! Dokonalost! nejlepší 13+ tady! A pak že se tohle nedá s Niallem psát...dokonalý :) má to příběh, a to oceňuju :DD nemam slov :D

15 Gabi Gabi | 13. září 2012 v 15:44 | Reagovat

no :D nikdy som este na tejto stranke nic nekomentovala ale ty si to naozaj zasluzis :) to je prosto najlepsia 13+ aku som kedy citala :D naozaj pecka bomba :D dokonalost :D len tak dalej :D

16 De De | 13. září 2012 v 16:13 | Reagovat

To je zatraceně dobrý ;F

17 Jessica Jessica | 13. září 2012 v 17:09 | Reagovat

Tak u tohohle se ani nedá popsat, jak je to dokonalý. S Niallem sexky nečtu, protože mi příjdou všechny stejné a poněkud nudné, je vždy hodný, milý a straostlivý.. ale ted' si mi úplně vyrazila dech! To nejde popsat fakt! Je to neskutečně úžasný, fanatastický, krutý, sexy, boží, bombový, luxusní, skvělý, megadobrý, nejzabitější povídka kterou jsem kdy četla. Prosím napiš další, klidně i nějaký pokračování...

18 Nicole* Nicole* | 13. září 2012 v 18:05 | Reagovat

Skvělé! :) Líbí se mi, že to není takové jako vždycky..tak nějak souhlasím i s Jessicou :)
opravdu povedená práce:)

19 Mai-chan^^ Mai-chan^^ | Web | 13. září 2012 v 20:54 | Reagovat

Ani netušíte, jak jsem ráda, že se vám to líbí. Chtěly/i (možná, že to čtou i kluci :D) by jste pokráčko? :D :)

20 Jessica Jessica | 13. září 2012 v 21:01 | Reagovat

JASNĚ!! POKRAČOVÁNÍ URČITĚ!

21 Adél Adél | 13. září 2012 v 21:51 | Reagovat

Klobouk dolů! Važně super!!Moc se povedla! :))

22 Monnie Monnie | 13. září 2012 v 22:40 | Reagovat

...dovolím si opravit komentář Annie z superextraluxusní na supersextraluxusní :D Nejlepší Niallovka !

23 Jane Jones Jane Jones | 14. září 2012 v 12:11 | Reagovat

JO CHCEME POKRÁČKO!:D

24 Slečna Slečna | 14. září 2012 v 13:56 | Reagovat

[19]: Máš jasné že chceme pokráčko! :X +ďalšie jednodielovky! :)

25 Terr Terr | 14. září 2012 v 18:01 | Reagovat

Wooow! :D Tak to je dost dobrý!!! :) :D

26 Lai Lai | 18. září 2012 v 9:32 | Reagovat

Je to užasný další proasím :*

27 LuCc LuCc | 18. září 2012 v 13:17 | Reagovat

Nejlepí ! :)

28 Chriss Chriss | 29. září 2012 v 23:44 | Reagovat

Héj tak toto je prostě BOMBA!! :) Nejlepší jednodílovka,kterou jsem kdy v životě četla! Prostě to nejde ani popsat slovy,jak je to dokonalý! :D A jasný,že chceme pokráčko :D Povinně! :D

29 Anny Anny | 21. října 2012 v 18:40 | Reagovat

PANEBOŽE dneska to čtu minimálně po miliontý ... a pořád mě to baví :D to je úplně ta nejlepší povídka všech dob ;)

30 valu valu | E-mail | 28. října 2012 v 18:56 | Reagovat

Bylo to vážně super.Lepší povídku jsem nečetla.

31 Lucy Lucy | 29. října 2012 v 22:43 | Reagovat

úžasný

32 jess jess | 25. listopadu 2012 v 23:32 | Reagovat

ooo booože :D tak tomu řikám ulítlá povídka :D

33 ladydirectioner ladydirectioner | 11. prosince 2012 v 17:21 | Reagovat

bezva, piš ještě další takové :DD

34 twixx twixx | 23. prosince 2012 v 16:37 | Reagovat

<3   zbožnujem tuto ff. Asi som sa prave zamilovala <3

35 michelle michelle | E-mail | 23. února 2013 v 19:36 | Reagovat

tak to je síla tohle se ti opravdu povedlo ,já nevím co na to říct,ty bych byla padlá na hlavu abych nectěla pokračko prosím napiš ho :):):):)

36 Saaaaarah Saaaaarah | 27. dubna 2013 v 19:23 | Reagovat

Pane bože! To je ..... Já nevím čau už musím jít.. XDD

37 Dominí13 Dominí13 | 26. června 2013 v 23:17 | Reagovat

Jupííííí konečně další povídka s BadNiallem. A nechtělo by se ti napsat pokráčko? Srry že otravuju ale ta povídka je boží. :D

38 Mija Mija | 20. září 2013 v 18:24 | Reagovat

Dokonalý!!! :)

39 •Pet!nka• •Pet!nka• | Web | 29. prosince 2014 v 0:38 | Reagovat

Konečně někdo, kdo pochopil, že v základem sexuálních povídek je dějová linka :-) jako jo, popsat šukání jde taky, ale když to má logický začátek, je to ještě lepší. Moc se ti to povedlo ;.)

40 Káťa Káťa | E-mail | 13. dubna 2015 v 11:23 | Reagovat

Zatím nejlepší povídka co jsem četla, jsi velice nadaná. Krásně si popsala vše co se dalo. Dokázala jsem si to živě představit:)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama